Per Arnesen/Henrik Othen / Lars Gregers – Tiki Media/DR

Matadorerne (4:4)

Programmet har vært sendt

Dansk drama dokumentar serie. Episode 4 av 4.

Etter Isaks død tar sønnen Emil over direktørstolen. Det blir raskt klart for alle at eplet har falt langt fra stammen. Der Isak var forsiktig og tilbaketrukket, er Emil risikovillig og lever et liv på første klasse med smarte biler, pels og dyr kunst. Og det går bra. Under Emils ledelse vokser Landmandsbanken til Skandinavias største – og alle er imponert over hans teft for forretninger. Ikke minst H. N. Andersen, som tjener godt på virksomheten i banken. Men Emil gjør en skjebnesvanger feil når han en dag går imot sin gamle beskytter.

  • Johannes Langkilde
  • Mia Wagner
Per Arnesen/Henrik Othen / Lars Gregers – Tiki Media/DR