Foto: Pär Bäckstrand / John Strandh / Oscar Lovnér / Calle Persson / C More / TV4.