SVT2

SVT2 har et mer nisjepreget tilbud enn SVT1. Her sendes de fleste program med fokus på kultur, samfunn, utdanning, smale filmer og program rettet mot språkminoriteter ( finsk og samisk) samt hørselsskadede. Direktesendte debatter fra Riksdagen kan man også se her.